Gravörsbyte 1765

Tidigare postat 28/11 2016

Jag fortsätter mitt projekt med Typsamlingssidan och förundras allt mer på hur lite vikt man i myntkretsar ibland lägger på vem som är konstnären bakom reguljära mynt. Med medaljer är det annat, då är det självklart att framhäva vem som är gravör. Ett bra exempel är dom två varianterna av 1/4 Riksdaler 1765; den övre är sm 73b och den undre sm 73a. Varför jag lagt dem i fel ordning? Därför att jag tycker dom ska ligga i den ordning dom tillverkades. Stamparna till det övre myntet är definitivt graverade av Daniel Fehrman vilket man ser på att porträttet, inklusive gs F, användes redan 1760 samt att han hade 9 serafer i serafimerkedjan. När sonen Carl Gustav tog över använde han inget gs på 1/4-riksdalrarna och serafimerkedjan ändrade han till att innehålla bara 7 serafer. Så han är upphovsman till det nedre myntet. Varför har då SM-boken lagt dem i fel ordning? Jag har svårt att tänka mig någon annan anledning än att man inte tyckte det var viktigt. Kunskapen måste man ju ha haft, man använde den bara inte. Men jag klagar inte, sånt här ger mig ju ämnen att skriva om…

Falcoin