En bortglömd myntauktion

Tidigare postad 14/5 2014

(Foto Sonny Serrestam)

I Skandinaviska Myntmagasinet nr 4-1986 skrev Sonny Serrestam en artikel om en handskriven myntauktionskatalog som såldes på Antikören 1 den första maj samma år. Det gällde en onumrerad auktion som T.G.Appelgren ska ha hållit i Stockholm 28-29/10 1918 och som det aldrig trycktes någon “riktig” katalog till. Man trodde då att det handskrivna exet som såldes på Antikören var huvudkatalogen eftersom den har 449 objekt och sedan finns det två andra kända exemplar som ansågs vara avskrifter eftersom det är färre objekt upptagna i dem. Det som finns i Växjö Myntkabinett har t.ex. bara 127 nummer medtagna. Varför gjorde man då en handskriven katalog? Ja tydligen var det så att det var säljaren som fick bekosta tryckningen och i det här fallet tyckte denne nog att det var en onödig kostnad. I stället bjöds bara dom viktigaste och köpstarkaste kunderna in, och sedan fick dessa själva skriva av dom nummer som dom var intresserade av. Slutresultatet på 9600 kr för auktionens alla nummer ansågs trots allt som mycket bra betalt efter dåtidens mått.

Vem var då säljare till denna myntsamling och där drog Serrestam slutsatsen att det är en Torsten Jakobsson från Borås eftersom det är detta namn som står överst på katalogen. Sedan dess har dock nya uppgifter framkommit och framför allt har Bondes samling blivit såld. På 11 objekt i katalogerna till Bonde 1 och 3 har Carl Gotthard Bonde angett nämnda auktion som köpställe och dessutom noterat att det är dubletter från Israel Berghmans samling. Inga dåliga dubbletter får man säga eftersom 5 av dem som Bonde köpte är tämligen svåra dukater. Bland annat fanns där en Ädelforsdukat 1783 med proveniensen Berghman-Bruun och detta är synnerligen intressant eftersom även Ekström ansåg att han ägde Bruuns ex (Ahlström 35:412). Nu hade Bruun bara 1 ex och därför måste endera Ekströms eller Bondes proveniens vara felaktig. I det fallet har vi dock tur eftersom det finns bildbevis som kan avgöra saken:

(Bondes ex till höger, Bruuns i mitten samt Ekströms ex till höger)

Bruuns ex i mitten föreställer ett vaxavtryck av myntet och sådana brukar inte visa smårepor och fläckar som kan användas för identifikation. Under porträttet finns dock ett märke som även finns på Bondes bild som väl bevisar att Bondes proveniens var riktig.

Om man sedan jämför Bondes 11 inköp så finner man att 7 av dessa har en motsvarighet i Bruuns samling. De 4 som man inte kan hitta där är alla besittningsmynt av lägre valör (1/24, 1/96 och 1/192 taler).

Min tro är att de mynt som såldes på Appelgrens auktion 28-29/10 1918 var till största delen dubbletter som Israel Berghman fick när han köpte andra delen av Lars Emil Bruuns samling tidigare samma år. Namnet “Torsten Jakobsson” som står skrivet överst på katalogen ovan är nog namnet på en köpare och det man trodde var huvudkatalogen är nog dennes egen avskrift. Huvudkatalogen som Appelgren skrev är nog förmodligen försvunnen för alltid.

Nåväl, detta är min personliga hypotes och långt ifrån bevisad, även om indicierna är tydliga. Kvar att göra är t.ex. att jämföra ALLA 449 objekt i auktionkatalogen med Bruuns samling. Jag är dock beredd att satsa en slant på att överensstämmelsen är god.

Falcoin