Sedelpoesi

Tidigare postat 25/3 2014

Ahlströms lagerlistor innehåller inte enbart listor på mynt till salu, fr.o.m. nr 35 (1971) så har man också nästan alltid med en artikel eller två. I nr 44 från 1973 hade Torgny Lindgren med 2 stycken, varav den ena handlar om ett sällan avhandlat ämne i numismatikens tassemarker, nämligen dikter han funnit skrivna på baksidan av gamla sedlar:

“Inte sällan finner man att sedelinnehavaren vid åsynen av den otryckta sedelbaksidan blivit inspirerad till att där teckna ner ett kväde. Sedelpoesin är ofta av ett sådant slag att den inte ens i vår avanserade tid alltid kan återges i tryck. De sex sedelverser som vi återger i det följande kan emellertid gott läsas även i gammaldags kretsar.”

Själv nöjer jag mig med att så här på kvällskvisten återge en av dem som fanns på en 16 skillingar specie 1814:

Arma hacka, dömd att vandra över både land och hav. Från den ena till den andra, tills du hamnar i din grav. Uti bankens heta ugn, där till slut du finner lugn. Gå nu från mig goda vän, men kom likväl snart igen.  En världsmedborgare anno 1814

Falcoin