Efterlysning: Är det någon som har sett en 1/2 riksdaler 1733?

Tidigare postat 26/5 2015

I samband med Stockholmsresan (våren 2015) fick jag även tillfälle att fotografera denna konstfärdiga skapelse. Den såldes på Numismatisk Ordens auktion den 13:e mars 1976. Den nuvarande ägaren köpte den strax därefter av en mynthandlare i Stockholm. Som synes är det en 1/2 Riksdaler 1733, omgjort till hängsmycke. SM-boken har angett detta årtal som R, 10 exemplar eller färre i privata samlingar. Det intressanta är dock att ägaren i snart 40 års tid har hållit ögonen öppna efter fler exemplar på de svenska auktioner som förekommit sedan dess, utan att hitta något. Han har även tittat igenom förteckningarna av kända samlingar som Antell, Oldenburg, Bruun, Snoilsky, Schmitz, Ekström och Bonde, men funnit att den saknades hos dem alla. På KMK finns dock ett exemplar. Kan det vara så att detta åverkade exemplar är unikt i privat ägo? Tillverkaren torde nog i så fall knappast ha kunnat hitta ett värdefullare råmatrial till det hängsmycke han gav som present till sin älskade ESTER…

Falcoin