Årtalsrariteterna 1852

Tidigare postat 29/12 2012

Sedan nedanstående skrevs har nya uppgifter framkommit genom Bengt Hemmingssons forskning. Förhoppningsvis publicerar han sin artikel i ämnet så småningom.

Tvärt emot vad man kan tro så är det väldigt sällsynt med årtal då samtliga gällande valörer blivit präglade. Faktum är att man under hela 1900-talet inte kan hitta något sådant år och det beror i första hand på att dom högsta valörerna präglats mycket sporadiskt. 1880 var däremot ett “fullt” årtal! 5-kronan hade ännu inte introducerats men i övrigt var det inga halvmessyrer; med 10-kronan som enda undantag (26553 ex enligt Tonkin) så präglades samtliga valörer i 6- eller 7-siffriga upplagor.

Utöver 1880 så kan man under hela 1800-talet endast finna 2 årtal, 1852 och 1862, där samtliga valörer är präglade, och båda är “konstruerade”, dvs att man präglat flera valörer i så låg upplaga att det knappast kan ha varit tänkt att dom skulle gå i cirkulation. 1862 är ju ganska välkänt och den förhärskande teorin är ju att man präglade för att tillverka årsset inför världsutställningen i London samma år. Om 1852 års präglingar vet man betydligt mindre, men likheterna med 1862 är slående: 4 mycket rara valörer och 1 ganska sällsynt typmynt (1/8 Rd Sp). Nedan upplagorna på dom rara mynten 1852 enligt Tonkin:

4 Dukat     upplaga okänd     0 kända privata ex

2 Dukat     upplaga 386 ex     0 kända privata ex

1/2 Rd Specie     upplaga 1104 ex     2 kända privata ex

1/4 Rd Specie     upplaga okänd     2 kända privata ex

1/2 Riksdaler Specie 1852 (Bild från Schmitz katalog)

Vissa numismatiker gör gällande att upplagan endast kan ha varit en handfull exemplar per valör och att Tonkins uppgifter saknar grund. Om detta är rätt eller fel kan vi inte avgöra, men faktum kvarstår att alla 4 valörerna kan betecknas som XR i såväl privata som offentliga samlingar.

Vi vet heller inget om anledningen till denna prägling men en teori är att det skulle tillverkas årsset för att ges bort som presenter. I sin lagerkatalog nr 121 skriver Örtendahl så här:

“1/4 Riksdaler 1852/44 – Upplaga 5 ex  Sveriges Myntverk skänkte 1 ex vardera till Nordens regenter, varvid hela upplagan var slut. Det finns två kvarvarande exemplar och det ena exet äger vi och säljer här. Kvalité 01/0 Praktex  Pris 130000 kr.”

1/4 Riksdaler Specie 1852 (Holmastos foto)

Man kan ju undra var Örtendahl fått detta ifrån. På 1850-talet fanns det bara 2 regenter i Norden, Sveriges och Danmarks. Island tillhörde Danmark, Norge hade samma kung som Sverige och Finland tillhörde Ryssland. I vilket fall så ger detta trots allt ett litet stöd åt “gåvoteorin”.

En annan teori hänger samman med att det 1853 skrevs en bok som innehåller en plansch med dom gällande svenska mynten avbildade, och dessa har årtalet 1852. Måhända gjorde man präglingarna endast för att kunna avbilda dem i boken.

Vi avslutar med Ahlströms lilla kommentar som vi hittar i katalog nr 24. Den ger dock inga svar, möjligen fler frågor…

.

Falcoin