Tveksam ompunsning

Sep 06 2018

Bilden visar frånsidorna på 2 ex av 1/6 Riksdaler 1804 som båda blivit beskrivna som 1804/3. Exemplaret till vänster kommer från MISAB 23 (Sten Olof Anderssons samling) och där ser man tydligt trean som sticker fram bakom den sneddade delen av fyran. Bilden till höger kommer från MISAB 28 (Ottar Ertzeids samling) och där är det också något bakom fyran. Frågan är bara om det verkligen är en trea. Om man tittar på frånsidorna i sin helhet så ser man att det (förmodligen) inte är samma stamp som använts. Stampen till höger är tämligen trasig med flera stampklumpar. Är det gropar och sprickor på andra ställen på stampen så ligger det ju nära till hands att det lossnat någon flisa vid fyran också. Ett annat indicium på att det är en stampklump det är frågan om är att det på Sigtunas auktion för ett antal år sedan såldes ett ex som också beskrevs som 1804/3. När jag senare frågade Christian Hamrin, som sett myntet live, så svarade han: “Det var ingen ompunsning, det var en stampklump”.

Viktigt att komma ihåg när det gäller dylika bedömningar är att det är svårt att vara säker utifrån en bild; inte ens Numisbids stora bilder räcker till. Det enda raka är att luppa myntet vid visningen och göra sig sin egen uppfattning. Och, jag tror det var Hamrin som sa det också; “Man kan inte lita på någon annan, man måste göra det själv”. Rätt kloka ord om ni frågar mig.

Det intressanta är dock varför det finns ompunsade årtal på dessa mynt. Det finns ju 1805/4 och dessutom något ännu konstigare som påstås vara 1806/5. Vid sekelskiftet började man använda matriser i Stockholm, dvs en stamp till stampen. På detta sätt kunde man göra en hel serie stampar som var i det närmaste identiska. På frånsidorna var det dock brukligt att man på matrisen utelämnade den sista siffran i årtalet för att den skulle räcka i flera år och att man skulle slippa att punsa om årtalen. I praktiken slutade man dock aldrig helt med att återanvända gamla stampar. När det sista ompunsade årtalet förekommer har jag ingen koll på men vi har ju exempelvis 1951 på 50 som ju är nästan “nyligen”.

I vilket fall så ska jag inte glömma att ta med luppen till visningen nästa fredag.

Falcoin