Varianter på 10 Öre 1920

Nedanstående artikel var insatt i Skandinavisk Numismatik – Mynt & Medaljer nr 10 – 1978

Nu på Frimynt i april frågade “Abaxa-Rune” mig om jag visste något om 10 Öre 1920 med litet W på stort W, eftersom han hade den varianten. Jag svarade något om att nog visste jag, men jag hade det inte i minnet just då. Det tog alltså nästan 3 månader att hitta mitt “minne” igen…

I sammanhanget ska också nämnas att Håkan Widjestrand skrev en artikel i Mynttidningen nr 2-1994. Han beskrev där en en 10-öring 1920 han hade i sin ägo med ett litet W punsat på ett stort W. Med tanke på den ocirkulerade kvalitén så är det mycket troligt att det är just det exemplaret som numera har Rune som ägare. Det är också så att det är endast på ocirkulerade mynt som man kan se överpunsningen, eftersom spåren efter det lilla W:et är det första som nöts bort vid slitage.

Falcoin