Varianter på 1720-talets riksdalrar

(Foto MISAB 12)

1725-1730 var myntverkets chefsgravör Carl Hedlinger tjänstledig och bortrest från Sverige i nästan 5 år. I hans ställe tjänstgjorde Daniel Haesling. Gravörsbytet märks dock inte mycket på riksdalrarna eftersom de olika porträttstamparna överlag är mycket lika. Uppenbarligen gjorde Hedlinger det lätt för sin vikarie genom att ha flera stampar och dessutom en patris (porträttpuns) färdiga för användning.

Traditionellt har man talat om 3 porträtt; 1723 års, 1724 års samt 1726 års porträtt. Med en liten stampstudie har jag dock funnit att åtminstone 6 olika åtsidesstampar blivit använda. För den som är intresserad har jag försökt att bringa lite ordning i oredan på den här sidan.

Falcoin