Förvirrade referenser

Nov 25 2018

Som ni som varit in och tittat i min typförteckning har sett så har jag löpande angett referensnummer till SM-boken och till Bonniers bok. Av dessa är ju SM-numren lättare att bestämma eftersom det i motsats till bon-numren sällan är mer än 1 nummer som passar in. Det kan ju ibland vara en hel serie bon-nummer som passar in på vart och ett av mina och SM-bokens nummer. I SM-boken finns dock en del rena tryckfel som gör referensen förvirrande. Ett sådant exempel är dukaterna 1672 där bilderna till sm 19a och 19b har bytt plats. Jag har suttit och försökt förklara det i min förteckning, men det är inte så lätt att få det klart och tydligt.

Så här ska sm 19a som saknar mm se ut. Porträttet har hår vid båda axlarna och manteln har en glipa vid axeln.

Sm 19b med mm DF. Porträttet har hår endast vid vänstra axeln och manteln har fransar vid axeln. En riktigt rar variant som jag betvivlar existerar i privat ägo. SM-bokens bild är sannolikt hämtad från KMK.

På Bonde 1 dök så denna hybrid upp; på åtsidan en variant av porträttypen på sm 19b, men med frånsida utan mm som sm 19a. I min typförteckning har jag följaktligen gett min variant nr 17 referensen “sm 19b var)(19a”. Nordlinds angav referensen “19a var”, vilket naturligtvis inte är fel det heller. Men jag tycker nog att mitt sätt är exaktare.

Blev ni något klokare? Inte? Glöm då det här och tänk på något enklare i stället 😉

Falcoin