Gustav V:s upplagor

Jag har sysslat med att få till en förteckning över Gustav V:s mynt. Kanske inte den mest inspirerande uppgiften, men något jag ansåg måste göras. Lite roande var det ändå att räkna ut de totala upplagorna per typ, eftersom det var en del resultat som jag inte väntat mig. I listan nedan är typerna ordnade efter just upplagan.

TypAntal i miljoner ex
1 Öre bronsca 172,6
1 Öre järnca 126,5
10 Öre typ 3ca 98,4
2 Öre järnca 90,5
10 Öre typ 1ca 89,7
1 Krona typ 2ca 80,4
2 Öre bronsca 75,3
5 Öre bronsca 54,2
5 Öre järnca 53,7
25 Öre typ 3ca 53,7
1 Krona typ 1ca 42,6
25 Öre typ 1ca 42,5
10 Öre nickelca 17,4
50 Öre typ 3ca 14,7
50 Öre typ 1ca 9,9
2 Kronor typ 2ca 8,8
25 Öre nickelca 8,4
2 Kronor typ 1ca 6,0
50 Öre nickel ca 5,1
5 Kronor jubileum 1935ca 0,7
2 Kronor jubileum 1938ca 0,5
20 Kronor guld 1925ca 0,4
2 Kronor jubileum 1921ca 0,3
2 Kronor jubileum 1932ca 0,3
5 Kronor guld 1920ca 0,1

Totalt ungefär 1052,7 miljoner mynt präglade under Gustav V:s tid. Av dessa blev 130,1 miljoner präglade med årtalet 1950, dvs 12,4% av den totala präglingen. Detta är en mycket hög andel och man kan kanske förmoda att en del av det präglades 1951.

Falcoin