2010

14/10  Jag har lagt ut lite mynt och årsset från vår nuvarande kung på säljsidan

12/10  Karl XIII är öppnad på Typsamlingssidan. Som vanligt fattas bilder på en del mynt, men jag tror att jag fått med alla kända varianter i förteckningen.

22/8   Ny info inlagd längst ner på Karl XIV Johans typmyntsida

16/8   Jag har börjat låna en del bilder på svåra och dyra mynt från Uppsala Universitets Myntkabinett (med tillstånd givetvis). Det första blev 4 Dukater 1839

25/7  Typsamlingssidans förstasida är omredigerad med en flik för förklarande text

11/7   Typsamlingssidan/Karl XVI Gustav är öppnad

20/6  Typsamlingssidan/Gustav VI Adolf är öppnad

21/4  Typsamlingssidan/Karl XIV Johan är öppnad

19/3  Ny blänkare, “Senast inlagt”, införd på Typsamlingssidan

3/3   Typsamlingssidan/Oskar I är öppnad

20/2  En handfull skillingmynt utlagda på salusidan

16/2  Även Karl XV är genomgången på Typsamlingssidan och kompletterad med detaljbilder och övrig info.

13/2  Typsamlingssidan/Oskar II är genomarbetad med många nya detaljbilder och övrig info

29/1  Detaljbilder samt mera info inlagt på Typsamlingssidan/Gustav V

27/1  Alla myntbilder från 1860-1950 är inlagda på Typsamlingssidan 

Falcoin