Raritetssidan – Sigismund – 1 Mark Ortig 1593

ex 1.

kvalitet 1+

Elias Brenners samling –>?–> J.F.H.Oldenburgs samling –> Bukowski 113 (1898) –> Herman Vogels samling (1898-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1975) –> Ahlström 8 (1975) –> Ingvar Ehnbom (1975-1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 385 (1989) –> Leif Jansson –>?–> Strandbergs Mynthandel (1991) –> Hornkungens samling

Det är i Ahlström 8 som vi får veta att detta ex legat i Brenners samling. (Foto Ahlström 8)

ex 2.

kvalitet 1+

Sven Svenssons samling (ss1586) –> SNF 117 (1986) –> Karl-Erik Schmitz samling (1986-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich lot 386 (1989) –> Ingvar Nilsson –>?–> Strandbergs lagerlista 25 –>?–> Nils Lindbergs samling –> MISAB 19 (2016) –>?

En artikel om detta mynt hittar man i SNT nov 1986. (Foto MISAB 19)

ex 3.

kvalitet 1

Holmberg 138 (1927) –> Niklas Alexander Bohlins samling (1927-1935) –> i Bohlins dotters ägo (1935-1948) –> i dottersonen Claes-Olof Algårds samling (1948-1973) –> Ahlström 4 (1973) –>?

(Foto Ahlström 4)

ex 4.

Axel Ax:on Jonssons samling –> Avesta Myntmuseum (privatägt)

(Foto från boken om Avesta Myntmuseum)