Raritetssidan – Karl XII – 1 Dukat 1716

ex 1. 

kvalitet 01

Aurum 5 (2009) –> Anders Kihlbergs samling (2009-2022) –> MISAB 38 (2022) –>?

(Foto Aurum 5)

ex 2. 

kvalitet ca 01, “mindre repor och bucklor”

Norrlands Auktionsverk, Umeå (2018) –> B. Rambrell –> GR:s samling

(Foto Norrlands Auktionsverk)

ex 3.

extremly fine

Bruun – Rasmussen 897 (2020) –>?

(Foto Bruun – Rasmussen 897)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 33 (1986) –>?

(Foto Ahlström 33)

ex 5. 

kvalitet 1+/01, “bucklig”

Ahlströms lagerlista 62, 63 och 64 (1982-1986) –>?–> Ahlström 37 (1988) –>?–> Ahlström 55 (1997) –>?

(Foto Ahlström 55)

ex 6. 

kvalitet 1+/01, “obetydliga repor”

Ahlströms lagerlista 41, 42 och 43 (1972-1973) –>?–> Hirsch 39 (1990) –>?–>Ahlström 43 (1991) –>?–> MISAB 40 (2022) –> Melins Mynt –>?

(Foto MISAB 40)

ex 7. 

kvalitet 1+/01, “obetydliga repor”

Ahlström 50 (1994) –>?

(Foto Ahlström 50)

ex 8. 

kvalitet 1+/01, “små repor på frånsidan”

Otto Smiths samling (-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Karl-Erik Schmitz samling –> SBC och Spinks auktion i Zürich maj 1990 –> “spade 331” –>?

Läs om spade 331. (Foto Ahlström 16)

ex 9. 

kvalitet 1+/01, “repor”

förvärvad av Carl Gotthard Bonde 27/5 1916 –> samling Bonde på Ericsberg (1916-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 10.

kvalitet 1+/01

Künker 400 (2024) –>?

(Foto Künker 400)

ex 11. 

kvalitet 1+, “varit infattad, varit böjd”

Torsten O.Ericssons samling –> Ahlström 22 (1980) –>?

(Foto Ahlström 22)

ex 12. 

kvalitet 1+

Ahlström 24 (1981) –>?–> Schweizerichen Bankverein, Basel auktion 15 (1986) –> Julius Haganders samling (1986-2011) –> Künker 185 auktion Hagander 1 (2011) –>Ottar Ertzeids samling (2011-2018) –> MISAB 26 (2018) –> AR:s samling 

I Haganders katalog anger man Ahlström 16 som proveniens, men detta är felaktigt. Den lilla repan före 17 i årtalet syns tydligt även på bilden från Ahlström 24. Otto Smihs exemplar gick till Karl-Erik Schmitz samling och även där ser man tydligt likheterna mellan bilderna. (Foto Hagander 1)

ex 13. 

kvalitet 1+, “varit hängd”

Mynthusets auktion 1989-10-15 –> Ingvar Ehnbom –> Ove Karlssons samling –> MISAB 35 (2020)

(Mynthusets foto)

ex 14.

kvalitet 1+

Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Myntkompaniet 23)

ex 15. 

kvalitet 1, “varit infattad, skador”

Nordlinds auktion november 2011 –>?

(Nordlinds foto)

(Nordlinds foto)

Andra försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Christopher Borg –> Bokauktionskammaren (1839) –> Claesson

ex. John Hedelin –> Göteborgs Bokauktionskammaren (9:e juli 1878)

ex. Bukowski 33 (1887) –> Bukowski

ex. Hammer –> Bukowski 72 (1891) –> Levin –> Bukowski 88 (1894) –> Bukowski

ex. Elliot –> Bukowski 80 (1892) –> Bukowski

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:801 (1893) –> Burmeister (1893-1906) –>Berghman (1906-1913) –> Svensson (1913-1966) –> Hirsch 1 (1966) –> Ullman kvalitet 01/0   dåligt foto

ex. KMK:s dubbletter –> Bukowski 85:802 (1893) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 115 (1898) –> Bukowski

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Hjelm –> Bukowski 127 (1900) –> Bukowski

ex. Bruun –> Hess mynthandel (1914-1918) –> Berghman

ex. Israel Berghmans dubbletter –> Appelgrens handskrivna auktion 29/10 1918

ex. Glückstadt (1924) “perforerad”

ex. Martin Andersson –> Boberg 17 (1930) kvalitet 1?, “delvis graverad”

ex. Adolph Hess, Frankfurt am Main, katalog 206 (1931)

ex. Österlunds auktion mars 1974 kvalitet nära 01

ex. Mynthuset 3 (1990) kvalitet 1+/01