Varianter på 2 Öre 1666

Sm 216a. Kronkombination B/9. Detta är nog det närmaste man kan komma krona B 1666, men det vore bättre att kalla den E/9.

Sm 216b. Kronkombination B/7. Vore bättre med E/7.

Sm 216c. Kronkombination H/7. Än värre än att hitta motsvarigheter till B-kronor 1666 är det att hitta H-kronor. Men om vi utgår från att de nedåtböjda “hornen” i mitten är H-kronornas främsta kännetecken så kan detta vara ett ex som passar in på sm 216c.

Sm 216d. Kronkombination H/9. Samma kungliga krona som föregående ex, men nu kombinerad med andra sveakronor.

Sm 216e. Kronkombination H/10. Detta är den enda variant 1666 som hittats som passar in exakt på ett sm-nummer.

Ej i sm. Kronkombination E/10. Denna borde också ha ett eget sm-nr.