Varianter på 2 Öre 1665

Sm 215a. Kronkombination A/2. Mm IK. Valören II M. Finns ej

Sm 215b. Kronkombination A/6. Mm IK. Valören II M. Finns ej

Det är ingen specialsamlare av 2-ören som känner till att krona A använts på någon annan variant än den med mm IAK 1664. Förmodligen har man helt enkelt skrivit fel i sm-boken.

Sm 215c. Kronkombination F/2. Valören II ÖR.

Sm 215d. Kronkombination F/2. Valören 2 ÖR. Samma krontyp som föregående, men bären saknas i kransen och rosetten är lite bättre knuten.

Sm 215e. Kronkombination B/5. Mm IK. Valören 2 ÖR. Finns troligen ej

Sm 215f. Kronkombination B/7. Mm pil. Förmodligen är detta ett ex som det är meningen ska passa in här. Men kronkombinationen borde nog hellre vara E/7. B och E har nämligen samma krontyp men olika kransar.

Sm 215g. Kronkombination B/8. Mm pil. Som med föregående ex så vore det bättre med E/8.

sm 215h. Kronkombination B/5. Mm pil. Finns troligen inte.

Förutom dessa så finns det ett antal varianter vars båda sidor är avbildade i sm-boken, men de har inte fått något sm-nr.

Ej i SM. Kronkombination D/2. Med i SM för 1664 men inte för 1665.

Ej i SM. Kronkombination G/2. SM-boken visar bild på G-kronan, men den är bortglömd i variantuppställningen.

Ej i SM. Kronkombination G/5 med mm IK och valören 2 M.

Ej i SM. Kronkombination G/5 med mm pil.

Ej i SM. Kronkombination G/6.