Varianter bon 53 och 55

Varianter till 4 Mark 1664 med harnesk och kravatt; frånsidor med långa palmblad och mm IAK

Bon 53 (foto Ahlström 14)
Bon 55 (Foto MISAB 20)