Varianter bon 54

Varianter på 4 Mark 1664 med harnesk och kravatt; frånsidor med korta palmblad och mm IAK.

A. Bon 54 (Foto MISAB 20)
B. En variant som inte fanns med i Bonniers samling. Jämför bokstavspunsarna som använts och då särskilt C. Även frånsidorna är olika. (Foto MISAB 21)