Varianter – Karl XI – 2 Mark typ 9

14 blad i kransen och 7 axelflikar (A- eller C-kronor)

14 blad i kransen och 6+2 axelflikar, punkt efter AE (A- eller C-kronor)

12 blad i kransen och 9 axelflikar (A- eller C-kronor)

10 blad i kransen, 3 punkter i omskriften, 6 axelflikar (C-kronor)

10 blad i kransen, 2 punkter i omskriften, 6+2 axelflikar (C-kronor)

10 blad i kransen, 3 punkter i omskriften, 5+2 axelflikar (A-kronor)