Raritetssidan – Karl IX – 4 Mark 1610 – MEVM

ex 1.

kvalitet 1+/01

Martin Erikssons samling –> Stockholms Auktionsverk (3:e okt 1981) –>?–> Coin Cabinet –>?

(Foto Coin Cabinet)

ex 2.

kvalitet 1+

Förvärvad till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 3.

kvalitet 1+

Nordlinds auktion 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex 4.

kvalitet 1+

Yngve Almers Mynthandel (februari 1969) –> Carl-Axel Lindbloms samling (1969-2011) –> MISAB 4 (1969) –>?

(Foto MISAB 4)

ex 5.

kvalitet 1+, “åtsidan med plantsfel”

Hirsch 17 (1981) –> MISAB 12:800 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 6.

kvalitet 1+, “små repor, rengjord”

Nils J. Lindbergs samling –> MISAB 15 (2015) –> Ove Karlssons samling (2015-2021) –> MISAB 36 (2021) –> J. Elofsson –> Fenris samling

(Foto MISAB 15)

ex 7.

kvalitet 1+

Phileas auktion (maj 2009) –>?–> Dynap på Tradera (jan 2011) –>?

(Dynaps foto)

ex 8.

kvalitet 1+

Graf Robert Douglas samling –> Hess-Leu 34 (1967) –>?

(Foto Hess-Leu 34)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “repor, korroderad”

Ahlström 25 (1982) –> Sten Törngrens samling (1982-2000) –> Spink 143:445 (2000) osåld –> Törngren igen –> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (2020) –>?

(Foto MISAB webb 26)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “skrapmärken, uppgraverad, rengjord”

MISAB 12:801 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”

MISAB 16 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 26)

ex 12.

kvalitet 1/1+, “något ojämn patina”

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 13.

kvalitet 1, (18,48 g)

Hirsch Mynthandel –> Karl-Erik Schmitz samling (1976-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 (lot 479) –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –> Spink 143:444 (2000) –> Ingvar Nilsson –>?–> Dr. John Lunds samling –> Stephen Album auktion 29 (2017) –>?

(Foto från Schmitz katalog)

ex 14.

kvalitet 1/1?, “plantsfel”

Höglunds Antik på Tradera –>?

(Höglunds foto)

ex 15.

kvalitet 2. “utkorroderat fyndexemplar”

MISAB webb 23 (2019) –>?

(MISABs foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1711) –> SNF 59 (1966)

ex. Algård –> Ahlström 5 (1974) kvalitet 1+

ex. Ahlström 7 (1974) –> Ingvar Ehnbom kvalitet 1+

ex. Mynthuset anbudsauktion okt 1987 kvalitet 1/1+, “fläckar och litet metallfel”

ex. Mynthuset auktion okt 1988 kvalitet 1, “metallfel frånsidan”

ex. Ahlström 59 (1999) –> Ingvar Ehnbom kvalitet 1, “varit infattad”