Raritetssidan – Karl IX – 4 Mark 1610 – MEVM

ex 1.

kvalitet 1+

Förvärvad till samling Bonde på Ericsberg före 1896 –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 2.

kvalitet 1+

Nordlinds auktion 2011 –>?

(Nordlinds foto)

ex 3.

kvalitet 1+

Yngve Almers Mynthandel (februari 1969) –> Carl-Axel Lindbloms samling (1969-2011) –> MISAB 4 (1969) –>?

(Foto MISAB 4)

ex 4.

kvalitet 1+, “åtsidan med plantsfel”

MISAB 12:800 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 5.

kvalitet 1+, “små repor, rengjord”

Nils J. Lindbergs samling –> MISAB 15 (2015) –> Ove Karlssons samling (2015-2021) –> MISAB 36 (2021) –>?

(Foto MISAB 15)

ex 6.

kvalitet 1/1+

Ahlström 25 (1982) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 25)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “skrapmärken, uppgraverad, rengjord”

MISAB 12:801 (2014) –>?

(Foto MISAB 12)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “delvis svagpräglad”

MISAB 16 (2015) –> Ottar Ertzeids samling (2015-2018) –> MISAB 26 (2018) –> Balatonsamlingen

(Foto MISAB 26)

ex 9.

kvalitet 1/1+, “något ojämn patina”

MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Algård –> Ahlström 5 (1974) kvalitet 1+

ex. Ahlström 7 (1974) –> Ingvar Ehnbom kvalitet 1+

ex. Ahlström 59 (1999) –> Ingvar Ehnbom kvalitet 1, “varit infattad”