Raritetssidan – Karl IX – 4 Mark 1608 – felstavningen SOLATIM

ex 1.

kvalitet 01, “plantssprickor”

Sven Svenssons samling –> SNF 118 (1987) –> Karl-Erik Schmitz samling (1987-1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –> Spink 143 (2000) –> Törngren igen (2000-2002) –> Peter Gartmark (2002-2012) –> MISAB 6 (mars 2012) –>?–> Myntkompaniet 2 (nov 2012) –>?–> Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto MISAB 6)

ex 2.

kvalitet 1+, “hack”

Antikören 13 (1993) –>?–> Bengt Svenssons samling –> MISAB webb 26 (2020) –>?

(Foto MISAB webb 26)