Raritetssidan – Karl IX – 4 Mark 1611 – MEVM

ex 1.

kvalitet 1+, “delvis korroderad”

Sven Svenssons samling (ss1715) –> Hirsch 1:220 (1966) –> Österlund –>?–> Ahlström 28 (1983) –> Karl-Erik Schmitz samling (1983-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) –> Sten Törngrens samling (1989-2000) –> Spink 143:451 (2000) –>?

(foto Ahlström 28)

ex 2.

kvalitet 1/1+

Appelgren 37 (1917) –> samling Bonde på Ericsberg (1917-2009) –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –> Nils-Unos samling –>?–> MISAB webb 45 (2022) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 3.

kvalitet 1+

Hirsch 11 (1979) –>?

Ett erbarmligt dåligt foto, men man kan ändå se att det inte är samma som något av de andra exemplaren. (Foto Hirsch 11)

Andra kända försäljningar:

ex. Svensson (ss1713) –> KMK