Raritetssidan – Hertig Johan – 4 Mark 1614 (sm 3)

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlströms Mynthandel (1978) –> Rolf Sjöbergs samling (1978-1989) –> Ahlström 40 (1989) –> Jan Hyllengren –> Bjarne Ahlström –> Ahlström 45 (1992) –> Bjarne Ahlström (juni 1993) –> Nils J. Lindbergs samling (1993-2015) –> MISAB 15 (2015) –> G.Jönssons samling

En del av mynten som Jan Hyllengren köpte i slutet av 1989 och början av 1990 hann han aldrig lägga in i de konsortier som han ordnat i olika banker. Dessa mynt verkar i stället ha hamnat hos Ahlströms Mynthandel som bjöd ut dem på sina auktioner. (Foto MISAB 15)

ex 2.

kvalitet 1+

Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 12 (1976) –> Sten Törngrens samling –>?–> Myntgalleriet 2 (1994) –>?

(Foto Ahlström 12)

ex 3.

kvalitet 1+, “frånsidan delvis svagt utpräglad”

Coin Galleries (1963) –> Bjarne Ahlström (1963-1965) –> Ahlströms lagerlista 16 (1965) –> Claes-Olof Algårds samling (1965-1977) –> Österlunds auktion (12/3 1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1989 –>?

(Österlunds foto)

ex 4.

“very fine”

Anders Bengtssons samling –> Coin Galleries, New York (nov 1962) –> Ahlströms Mynthandel –> Ahlströms lagerlista 12, 15-19 och 22 (1963-1967) –>?–> Österlunds auktion (11/3 1978) –>?

Det fanns ingen bild av frånsidan i Coin Galleries katalog, men det räckte med åtsidan för att man skulle kunna se att det är samma ex som i de andra katalogerna. (Österlunds foto)

ex 5.

“very fine”

Sten Törngrens samling –> Spink 143-456 (2000) –> Lennart Philipsons samling (2000-2016) –> Stacks & Bowers auktion i januari 2016 –>?

(Foto Spink 143)

ex 6.

kvalitet 1+, “mörk patina, små plantsfel, obetydliga repor”

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 1 (2007) –> SZ:s samling

(Foto Bonde 1)

ex 7.

Ove Karlssons samling –>?

(privat foto)

ex 8.

kvalitet 1/1+, “korroderad”

Appelgren 3 (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Ahlström 38 (1988) –>?–> Myntgalleriet 3 (1995) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 9.

kvalitet 1/1+

Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –>?–> Axel Andréns samling –> Spink 94 (1992) –> Sten-A. Ivarssons samling (1992-2017) –> MISAB 22 (2017) –> Balatonsamlingen

Foto MISAB 22)

ex 10.

kvalitet 1/1+, “randskador kl. 12, korroderad”

MISAB webb 28 (2020) –>?

(Foto MISAB webb 28)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “varit hängd” (reparerat hål)

Hirsch 4 (1976) –> Clifford Söderbergs samling (1976-1995) –> Lars Erik Bohmans samling (1995-2008) –> SNF 157 (2008) –>?

(Foto Hirsch 4)

ex 12.

kvalitet 1, “varit infattad och förgylld, korroderad”

Ahlström 19 (1979) –>?–> Ahlström 37 (1988) –>?

(Foto Ahlström 19)

ex 13.

kvalitet 1

Ahlström 59 (1999) –> Hans Hirsch (1999-2006) –> Nordlinds auktion 2006 –>?

I Nordlinds katalog anges att detta är Otto Smiths exemplar, men detta stämmer dessvärre inte. Jämför med Smiths ex ovan. (Foto Ahlström 59)

ex 14.

kvalitet 1, “obetydlig repa”

Ahlström 49 (1994) –>?–> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)

ex 15.

kvalitet 1-

Hornung 5 (1974) –>?

Dålig bild, men man kan ändå se några tydliga fläckar. Den låga bedömningen talar också sitt tydliga språk. (Foto Hornung 5)

ex 16.

Lars Emil Bruuns samling –> Hess auktion 1914 –>?

(Hess foto)

ex 17.

Högbergs Mynthandel (1959) –> Per Hellströms samling (1959-1989) –> i sonen P.Å.Hellströms ägo

Foto saknas men myntet har inte varit ute till försäljning sedan 1959

Försäljningar där foto saknas:

ex. Svensson (ss1794) –> SNF 54 (1964) –> de Laval kvalitet 1+