Raritetssidan – Hertig Johan – 4 Mark 1614 (sm 3)

ex 1.

kvalitet 1+

Ahlströms Mynthandel (1978) –> Rolf Sjöbergs samling (1978-1989) –> Ahlström 40 (1989) –> Jan Hyllengren –> Bjarne Ahlström –> Ahlström 45 (1992) –> Bjarne Ahlström (juni 1993) –> Nils J. Lindbergs samling (1993-2015) –> MISAB 15 (2015) –> G.Jönssons samling

En del av mynten som Jan Hyllengren köpte i slutet av 1989 och början av 1990 hann han aldrig lägga in i de konsortier som han ordnat i olika banker. Dessa mynt verkar i stället ha hamnat hos Ahlströms Mynthandel som bjöd ut dem på sina auktioner. (Foto MISAB 15)

ex 2.

kvalitet 1+

Nils Nilssons samling –> Holmberg 134 (1925) –> Gunnar Ekströms samling (1925-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 12 (1976) –> Sten Törngrens samling –>?

(Foto Ahlström 12)

ex 3.

Ove Karlssons samling –>?

(privat foto)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “korroderad”

Appelgren 3 (1909) –> Otto Smiths samling (1909-1935) –> Smiths arvingars samling (1935-1977) –> Ahlström 16 (1977) –>?–> Ahlström 38 (1988) –>?

(Foto Ahlström 38)

ex 5.

kvalitet 1/1+

Martin Anderssons samling –> Boberg 17 (1930) –>?–> Axel Andréns samling –> Spink 94 (1992) –> Sten-A. Ivarssons samling (1992-2017) –> MISAB 22 (2017) –> Balatonsamlingen

Foto MISAB 22)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “randskador kl. 12, korroderad”

MISAB webb 28 (2020) –>?

(Foto MISAB webb 28)

ex 7.

kvalitet 1, “varit infattad och förgylld, korroderad”

Ahlström 19 (1979) –>?–> Ahlström 37 (1988) –>?

(Foto Ahlström 19)

ex 8.

kvalitet 1

Ahlström 59 (1999) –> Hans Hirsch –>?

(Foto Ahlström 59)

ex 9.

kvalitet 1, “obetydlig repa”

Ahlström 49-(1994) –>?–> MISAB 35 (2020) –>?

(Foto MISAB 35)