Typsida – Gustav IV Adolf – 1 Riksdaler (Typ 1)

Papiljottfrisyr

Myntfakta:

Stockholm     1792-1795     29,25 g     40-42 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga totalt: 883887 ex

Myntmästare: Olof Lidijn (mm OL)

Gravör: Carl Gustav Fehrman

     Typ 1:1.     1792     (78144 ex)      sm 21      

     Typ 1:2.     1793     (261737 ex)      sm 22      

     Typ 1:3a.     1794     (277783 ex)      sm 23      

     Typ 1:3b.     1794      FOLKFT           sm–      R

     Typ 1:4.     1795     (266223 ex)      sm 24      

De årliga upplagorna redovisas inom parentes

(Foto MISAB 10)