Raritetssidan – Gustav IV Adolf – 1 Riksdaler 1794 “FOLKFT” (1:a porträttet)

Porträttjämförelse

1:a respektive 2:a porträttet. Placeringen av “KONUNG” i förhållande till porträttet är dock den tydligaste skillnaden. (MISABs foton)

ex 1. 

kvalitet 01

?–> Örtendahls Mynthandel –> Claes Forsells samling –> RF:s samling

(Forsells foto)

ex 2. 

kvalitet 01, “plantsfel, svagprägling mot kanterna”

?–> MISAB 20 (2016) –> R.Jonssons samling 

(Foto MISAB 20)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

Bondes samling –> auktion Bonde 3 (2008) –> T.Jakobssons samling !!!

Detta ex auktionerades ut på Bonde 3 som en vanlig riksdaler 1794. Nordlind hade alltså missat att det var den svåra varianten. Förmodligen hade inte heller Bonde noterat detta eftersom han inte efterlämnat någon proveniens. (Foto Bonde 3)

ex 4. 

kvalitet 1+, “lätta plantsrispor”

?–> SNF:s auktion 152 (2006) –> Sten Rosenlunds samling (2006-2010) –> MISAB 2 (2010) –> Roger Jonssons samling (2010-2016) –> Philea Myntauktion 11 (2016) –>? 

Även detta ex auktionerades ut på SNF:s auktion utan att felstavningen var nämnd. Rosenlund och MISAB visste dock vad man sålde. (Foto MISAB 2)

ex 5. 

kvalitet 1+, “obetydligt fläckig”

?–> MISAB 16:1241 (2015) –> J.Pedersens Mynthandel –>?

(Foto MISAB 16)

ex 6. 

kvalitet 1+

?–> MISAB webbauktion 4 (2016) –>?

(Foto MISAB webb 4)

ex 7. 

kvalitet 1/1+, “varit brosch, polerad”

?–> Myntkompaniet 10 (2016) –> Johan P:s samling 

(Foto Myntkompaniet 10)

ex 8. 

kvalitet 1

?–> Ahlström 62 (2000) –>?

(Foto Ahlström 62)