Typsida – Gustav II Adolf – Hammarpräglade klippingar – ½ Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1624-1627     16,2 g     koppar

storlek 1624: ca 24×24 mm

storlek 1625-1627: ca 25×26 mm

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

Typ 1      Sveakronor

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrUO-nr
Typ 11624valör 1/2137unik i Paris

typ 2      Dalpilar, ingen ram

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
UO-nr
Typ 2:11624valör 1/21381057-9S
Typ 2:21625valör 1/213911410-11fler än 15 ex
Typ 2:3a1626valör 1/2141a11612RRRR
Typ 2:3b1626valör 2/1141bRRRR

Typ 3      Dalpilar, ram på frånsidan

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
UO-nr
Typ 3:11625valör 1/214011523 RRRR
Typ 3:21626valör 2/1 RRRR

Typ 4      Dalpilar, ram på båda sidor

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
UO-nr
Typ 4:1a1626valör 1/2142a117a24, 26 och 27fler än 15 ex
Typ 4:1b1626valör 2/1142b117b25RRR
Typ 4:2a1627valör 1/2143a118a28, 30 och 31R
Typ 4:2b1627valör 2/1143b118b29RRRR
Typ 4:3autan årvalör 1/2144aRRR
Typ 4:3butan årvalör 2/1144b11932RR
Typ 1 med sveakronor på frånsidan. (Foto SNT 1977:7)
Typ 2 som saknar ram på båda sidor. (Foto MISAB 17)
Typ 3 som bara har ram på frånsidan. (Foto Ahlström 56)
Typ 4 som har ram på båda sidor. (Foto MISAB 35)