Typsida – Gustav II Adolf – Hammarpräglade klippingar – ½ Öre Säter

Myntfakta:

Säter     1624-1627     16,2 g     koppar

storlek 1624: ca 24×24 mm

storlek 1625-1627: ca 25×26 mm

Myntmästare:  Gillis Gillisson Coyet dy

Gravör:  okänt

Typ 1      Sveakronor

Typ 11624valör 1/2sm–uo–unik i Paris

typ 2      Dalpilar, ingen ram

Typ 2:11624valör 1/2sm 105uo 7-9 S
Typ 2:21625valör 1/2sm 114uo 10-11
Typ 2:3a1626valör 1/2sm 116uo 12 RRRR
Typ 2:3b1626valör 2/1sm–uo– RRRR

Typ 3      Dalpilar, ram på frånsidan

Typ 3:11625valör 1/2sm 115uo 23 RRRR
Typ 3:21626valör 2/1sm–uo– RRRR

Typ 4      Dalpilar, ram på båda sidor

Typ 4:1a1626valör 1/2sm 117auo 24, 26 och 27
Typ 4:1b1626valör 2/1sm 117buo 25RRR
Typ 4:2a1627valör 1/2sm 118auo 28, 30 och 31R
Typ 4:2b1627valör 2/1sm 118buo 29RRRR
Typ 4:3autan årvalör 1/2sm–uo–RRR
Typ 4:3butan årvalör 2/1sm 119uo 32RR
Typ 1 med sveakronor på frånsidan. (Foto SNT 1977:7)
Typ 2 som saknar ram på båda sidor. (Foto MISAB 17)
Typ 3 som bara har ram på frånsidan. (Foto Ahlström 56)
Typ 4 som har ram på båda sidor. (Foto MISAB 35)