Raritetssidan – Fredrik – 4 Daler sm 1742

Tingström kände till 8 ex i privat ägo.

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 26 (1982) kvalitet 1+