Raritetssidan – Fredrik – 4 Daler sm 1744

Tingström kände till 12 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “fördelaktig baksida och attraktiv skevhet”

MISAB 10:1179 (2014) –>?

Rolig objektsbeskrivning. (Foto MISAB 10)

ex 2.

kvalitet 1+, “något korrosion och ärg”

(Foto Myntkompaniet 9)

ex 3.

kvalitet 1/1+, “borrat häl, rengjord”

MISAB 10:1180 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 4.

kvalitet 1/1+, “korrosion”

MISAB 21 (2017) –>?

(Foto MISAB 21)

ex 5.

WAG 62 (2012) –>?

(Foto WAG 62)

ex 6.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1084) –>?

(Höilands foto)

ex 7.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1085) –>?

(Höilands foto)

ex 8.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1086) –>?

(Höilands foto)

ex 9.

Dalarnas Auktionsbyrå juni 2018 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 18 (1978) kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 22 (1980) kvalitet 1+