Raritetssidan – Fredrik – 4 Daler sm 1744

Tingström kände till 12 ex i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “fördelaktig baksida och attraktiv skevhet”

MISAB 10:1179 (2014) –>?

Rolig objektsbeskrivning. (Foto MISAB 10)

ex 2.

kvalitet 1+, “något korrosion och ärg”

Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto Myntkompaniet 9)

ex 3.

kvalitet 1+, “lite ärg”

Holmasto 165 (2023) –>?

(Foto Holmasto 165)

ex 4.

“very fine”

Stack’s, Bowers and Pontario januari 2018 –>?

(Stack’s foto)

ex 5.

kvalitet 1/1+, “borrat häl, rengjord”

MISAB 10:1180 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 6.

kvalitet 1/1+, “korrosion”

MISAB 21 (2017) –>?

(Foto MISAB 21)

ex 7.

kvalitet 1/1+, “korroderad”

MISAB webb 14 (2018) –>?

(MISABs foto)

ex 8.

WAG 62 (2012) –>?

(Foto WAG 62)

ex 9.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1084) –>?

(Höilands foto)

ex 10.

kvalitet 1, “kraftigt korroderad, plantsfel”

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1085) –>?–> MISAB webb 9 (2018) –>?

(Höilands foto)

ex 11.

Schimmelmann-fyndet (1999) –> Höilands auktion juni 2004 (lot 1086) –>?–> Schulman 378 (2024) –>?

(Höilands foto)

ex 12.

Dalarnas Auktionsbyrå juni 2018 –>?

ex 13.

Nicobar –>?–> Stephen Album 40 (2021) –>?

(Foto Stephen Album 40)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 18 (1978) kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 22 (1980) kvalitet 1+

ex. Nicobar –> Ponterio 39:179 (1990) “very fine, light to moderate corrosion, stamps on Wrong side, and two of the corner stamps have been double struck”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:180 (1990) “very fine, moderate to heavy corrosion”

ex. Holmasto 138 (2016) kvalitet 1+, “rengjord”, (2790 g)