Raritetssidan – Fredrik – 4 Daler sm 1720

Tingström kände till 9 exemplar i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+, “perforerad, inristning (1869)”

MISAB 4 (2011) –>?

(Foto MISAB 4)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Ahlström 37 (1988) kvalitet 1+, “obetydligt korroderad”

ex. Ahlström 54 (1996) kvalitet 1+, “repor, ärg”

ex. Ahlström 60 (1999) kvalitet 1?