Raritetssidan – Fredrik – 4 Daler sm 1720

Tingström kände till 9 exemplar i privat ägo.

ex 1.

kvalitet 1+/01

MISAB 44 (2024) –> Nils-Unos samling

(Foto MISAB 44)

ex 2.

Dalarnas Auktionbyrå juni 2021 –>?

Försäljningar där foto saknas:

ex. Hirsch 5 (1977) kvalitet 1+/01

ex. Ahlström 37 (1988) kvalitet 1+, “obetydligt korroderad”

ex. Mynthuset auktion april 1989 kvalitet 1+/01, “några ärgfläckar”

ex. Nicobar –> Ponterio 39:99 (1990) “very good, heavily corroded”

ex. Ahlström 54 (1996) kvalitet 1+, “repor, ärg”

ex. Ahlström 60 (1999) kvalitet 1?