Raritetssidan – Fredrik I – 1 Riksdaler 1728 (med inre kantring)

1726 års andra porträtt

Någon regelrätt raritetsundersökning har ännu inte gjorts på denna variant och nedanstående exemplar är det enda som hittats hittills. Varianten är med säkerhet mycket sällsynt, men det bör nog dyka upp fler ex med tiden.

ex 1.

kvalitet 1/1+, “rengjord”

MISAB 34 (2020) –> Söderlinds samling

(Foto MISAB 34)