Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1744

ex 1. 

kvalitet 1+/01, “rispor”

Per-Otto Nordins samling –> Münzen und Medaillen 80 (1994) –>?–> Heritage auktion januari 2009 –>?–> MISAB 34 (2020) –>?

(Foto MISAB 34)

ex 2. 

kvalitet 1+/01

Ahlström 39 (1989) –>?

(Foto Ahlström 39)

ex 3. 

kvalitet 1+/01

Stockholms Auktionsverk (oktober 1981) –>?–> Hirsch 35 (1987) –> Hirsch 39 (april 1990) –>?–> Mynthuset 4 (mars 1991) –>?

Osäker provenienskedja p.g.a. otydliga foton. De båda Hirschförsäljningarna är dock otvivelaktigt samma ex. (Foto Hirsch 39)

ex 4. 

kvalitet 1+/01

Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk mars 1991 –>?

(Auktionsverkets foto)

ex 5. 

kvalitet 1+/01

Samling Bonde på Ericsberg –> Nordlinds auktion Bonde 5 (2009) –>?

(Foto Bonde 5)

ex 6. 

“fast vorzüglich”

Künker 283 (2016) –>?

(Foto Künker 283)

ex 7. 

“sehr schön/vorzüglich”

Künker 12 (1988) –>?–> Jean Vinchon Numismatique auktion december 2022 –>?

(Jean Vinchons foto)

ex 8. 

kvalitet 1+

Ahlström 20 (1979) –> bordet –>?

(Foto Ahlström 20)

ex 9. 

kvalitet 1+

Israel Berghmans samling (1921) –> mynthandlare Jacques Schulman, Amsterdam –>Virgil Brands samling (1921-1926) –> Horace Brands samling (1926-1950)  –> mynthandlare B.G.Johnson, St.Louis –> mynthandlare Adolf Hess, Luzern –> Gunnar Ekströms samling (1950-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1982) –> Ahlström 26 (1982) –>?

(Foto Ahlström 26)

ex 10. 

kvalitet 1+

Ahlström 53 (1996) –>?

(Foto Ahlström 53)

ex 11. 

kvalitet 1+, “små repor”

Ahlström 63 (2001) –>?

(Foto Ahlström 63)

ex 12. 

kvalitet 1+

MISAB 8 (2013) –>?–> “Moneta”

(Foto MISAB 8)

ex 13. 

kvalitet 1+

Claes-Olof Algårds samling –> SNF 118 (1987) –>?

(Foto Ahlström 118)

ex 14.

E.Anderssons samling

(Privat foto)

ex 15. 

kvalitet 1/1+, “varit infattad”

Ahlström 41 (1990) –>?

(Foto Ahlström 41)

ex 16. 

“fine to very fine, edge damage and some scratches in field”

Karl Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –>Anders Ringberg –>?

I sina anteckningar hade Törngren först skrivit “ex Algård 1980 ex Järnum 1974” men sedan strukit över det. (Spinks foto)

ex 17. 

kvalitet 1/1+, “varit infattad, 3,16 gram”

Ahlström 36 (1987) –> George Tamco –> Antikören 5 (1988) –>?–> Antikören 12 (1993) –> Antikören 14 (1993) –> BÅ:s samling 

Inte bara att myntet varit infattat, man har tydligen stulit guld från kanterna också, så att det blivit lättviktigt. (Foto Ahlström 36)

Andra försäljningar där foto saknas eller är för dåligt:

ex. Bukowski 80:60 (1892) –> KMK

ex. Bukowski 80:61 (1892) –> Bukowski

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Fryklöf –> Berghman

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bukowski

ex. Hans Schulman, New York, lagerlista 28 (1948?) extremly fine

ex. Holger Nyström –> Hans Schulmans auktion i New York 1956

ex. Numismatisk Ordern 12/10 1974 kvalitet 1+

ex. Hirsch 3 (1975) kvalitet 01/0

ex. Morton & Eden auktion november 2002 “good very fine”