Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1741

1734 års porträtt

ex 1. 

kvalitet 1+)(01

Sven Svenssons samling –> Hirsch 1 (1966) –> Hirsch Mynthandel –> Claes Olof Algårds samling (1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> Spinks auktion i Zürich 1990 –> J.Pedersens Mynthandel –>?–> Antikören 17 (1995) –> Bengt Svenssons samling (1995-2020) –> MISAB webb 26 (maj 2020) –> alias Karljuri

(MISABs foto)

ex 2. 

kvalitet 1+/01, “små repor på frånsidan”

Hirsch 7 (1978) –> Claes-Olof Algårds samling –>?–> Hirsch myntkonsortier –>Stockholms Auktionsverk (1991) –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Künker 185 auktion Hagander 1 (2011) –>?

(Foto Hagander 1)

ex 3. 

kvalitet 1+/01, “liten repa frånsidan”

J.F.H.Oldenburgs samling (inköpt före 1883) –> Bukowski 119 (1899) –> Bukowski som ombud –> Conrad Quensels samling (1899-1918) –> samling Bonde på Ericsberg (1918-2010) –> Nordlinds auktion Bonde 6 (2010) –>?

(Foto Bonde 6)

ex 4. 

“sehr schön”

Graf Robert Douglas samling –> Hess/Leu 34 (1967 –>?

Märken efter färgpenna i katalogen. Hanteringsmärken på myntet ovanför 41 i årtalet. (Foto Hess/Leu 34)

ex 5. 

kvalitet 1, “varit infattad, perforerad, lödspår”

Nyholm eller Boivie –> Bukowski 24 (1886) –> Holmbergs Mynthandel –>?–>Hornung 4 (1974) –> Hornung auktion 6 (1975) –>?–> Ahlström 49 (1994) –>?

Det som håller ihop provenienskedjan är att även Bukowski angav att myntet var perforerat. Så länge som det inte dyker upp ännu ett perforerat exemplar så kan man nog utgå ifrån att det är samma ex.  (Foto Ahlström 49)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Oldenburg –> Bukowski 119 (1899) –> Helsingfors Museum     1740 års porträtt

ex. Nordqvist –> Bukowski 125 (1899) –> Bonnier     1740 års porträtt