Raritetssidan – Fredrik I – 1 Dukat 1748 (ostindiskt guld, punkter vid mm)

ex 1. 

“vorzüglich/stempelglanz”

Hess Leu 23 (1963) –>?–> Stockholms Auktionsverk 30/9 1991 –> Stockholms Auktionsverk nov 1991 –> Julius Haganders samling (1991-2011) –> Hagander 2 (2011) –>?

(Foto Hagander 2)

ex 2. 

kvalitet 01/0

Claes-Olof Algårds samling –> Ahlström 5 (1974) –> Archie Tonkin –>?

(Foto Ahlström 5)

ex 3. 

kvalitet 01/0

Moneta, Göteborg (1964) –>?–> Hirsch 7 (1978) –> Claes-Olof Algård (1978-1980) –> Karl-Erik Schmitz samling (1980-1990) –> SBC och Spinks auktion i Zürich 1990 –> “spade 331” (1990-2017) –> Sincona 38 (maj 2017) –>?–> The Coin Cabinett (2019) –> H.Nilssons samling

Törngren har i sina anteckningar angett Algård (1980) och Moneta (1964) som proveniens för detta mynt. Hirsch 7 (1978) nämner han dock inte, men där känner man igen fläcken vid E i SVECIAE som är tydligaste kännetecknet på detta ex. Därför är det lite osäkert var Algård kommer in i provenienskedjan. Om Spade 331 kan man läsa här. (Foto Sincona 38)

ex 4. 

kvalitet 01/0

Numismatisk Orden auktion 9/3 1976 –>?

(Österlunds foto)

ex 5. 

kvalitet 01

Ahlströms lagerlista 34, 36, 37 och 38 (1970-1971) –> Ahlström 1 (1972) –> Birger Wennberg, Hirsch mynthandel –>?–> Myntgalleriet 3 (1995) –>?

Varken Ahlström eller Myntgalleriet nämner något om den svaga böjningen som är exemplarets tydligaste kännetecken. (Foto Myntgalleriet 3)

ex 6. 

kvalitet 1+, “varit infattad, inristningar”

Adolf Hess 244 (1974) –>?–> Ahlström 43:252 (1991) –> Ahlström 44 (1991) –> Ulf Nordlind –>?

Den omtalade inristningen hittar man framför kungens mun i formen av en 7:a. Det kanske är en synvilla, men det ser faktiskt ut som en liten tryckt 5:a också bredvid E i SVECIAE. (Foto Ahlström 43)

ex 7. 

kvalitet 1, “repor, bucklig”

MISAB 2 (2010) –>?

Lite otydligt, men det ser ut att vara FRIDERICVS. I så fall är det enda kända exet med den stavningen (Foto MISAB 2)