Typsida – Eric XIV – 16 Öre klipping

Myntfakta:

Stockholm     1562-1568     ca 25×25 mm

Myntordning 1562:     24,05 g     48,4% silver

Myntordning 29/9 1562:     24,04 g     37,5% silver

Myntordning 1/5 1563:     24,02 g     34,4% silver

Myntordning 1563 för sm 44f:     24,02 g     50,0% silver

Upplaga: okänd

Myntmästare: Jost Höijer (1561-1566)

                       Caspar Richter (tf 1562)

                       Hans Höijer (1566-1568)

Gravörer: Erik Olofsson (1561-1563)

                Mikael Hohenauer (1562-1568)

ÅrÅtsidanFrånsidans
kronor o valör
Punkt i
sveaskölden
Sm-nrFörekomst
Typ 1:1a1562kors över
valören
linje i
kronringen
2 hål i
sveakronorna
ingen punkt43aR
Typ 1:1b1562kors under
valören
dodo43bRRR
Typ 1:1c1562kors överdopunkt43cRR
Typ 1:1d1562kors underdodo43dRR
Typ 1:2a1563kors överdodo44aRR
Typ 1:2b1563kors över,
linje i
kronringen
punkter i
kronringen
4 hål i
sveakronorna
do44bRRRR
Typ 1:2c1563kors över
utan linje i
kronringen
dodo44cRRR
Typ 1:2d1563do men
stjärnor
mellan E R
dodo44c
var
RR
Typ 1:2e1563dodoingen punkt44dmycket
vanlig
Typ 1:2f1563utan korsdodo44eRRRR
Typ 1:2g1563med kors,
kolon före
och efter
valören
do44fRRR
Typ 1:3a1564med kors
utan kolon
punkter i
kronringen
4 hål i
sveakronorna
do45vanlig
Typ 1:3b1564stjärnor
mellan E R
45
var
RRR
Typ 1:41565dododo46ganska
vanlig
Typ 1:51566dododo47ganska
vanlig
Typ 1:61567dododo48fler än 15 ex
Typ 1:71568dododo49R

Det är ett virrvarr av varianter bland dessa klippingar och det är inte så lätt att hålla isär dem. Nedan finns dock en liten guide som kan vara behjälplig.

Åtsidor: En viktig företeelse på åtsidorna är korsen som är placerade över eller under valören, de är tecken som visar var myntet är präglat. Är de under valören så betyder det att mynten är präglade på myntverket i Norrström, innan man lade ner verksamheten i slutet av 1562. Kors över valören betyder myntverket vid Gråmunkeholmen och där var verksamheten igång hela perioden 1562-1568. Det finns även en variant 1563 som saknar kors men detta vet man inte vad det beror på.

Tittar man på kronringarna så ser man att den uppe till vänster bara har en slät linje och det betyder att det är Erik Olofsson som graverat. Punkter i kronringarna är Mikael Hoenauers signum, men han har även gjort de fåtaliga som saknar både linje och punkter. Myntet uppe till höger har stjärnor mellan E och R , och det är en variant 1563 som var medtagen i gamla SM-boken. I nya SM-boken är den dock borttagen eftersom man inte vet om det betyder något. Här är den dock med och även en motsvarighet 1564. Den sistnämnda har dock stjärnor gjorda med en annan puns.

Frånsidor: Även här är kronringar med en slät linje ett tecken på att det är Olofsson som är gravör. Hans sveakronor är också lätta att känna igen eftersom de har 2 hål jämfört med Hohenauers 4 hål. Punkten som syns på den högra sveaskölden ovanför sveakronorna är ett hemligt tecken som mynträknarna behövde för att veta silverhalten. Mellan myntordningarna den 29/9 1562 och den 1/5 1563 var nämligen silverhalten 37,5%, d.v.s lägre än den var tidigare (48,4%) och högre än den blev senare (34,4%). En viktig variant som förekommer endast 1562 och 1563.

Det nedersta myntet är också speciellt! Ett kolon före och efter valören betyder nämligen att myntet är präglat för Hertig Magnus räkning. Han fick till och med en egen myntordning med 50% silverhalt. Finns endast med årtalet 1563 och är mycket sällsynt.