Raritetssidan – Erik XIV –> 16 Öre klipping 1562 – sm 43d

ex 1.

kvalitet 01, “rengjord”

Antikören 7 (1989) –> Jan Hyllengren –> Hirsch myntkonsortier –> Stockholms Auktionsverk (mars 1991) –>?–> MISAB 37 (2021) –>?

(Foto MISAB 37)

ex 2.

kvalitet 1+/01

Ahlström 42 (1990) –>?–> Ahlström 51 (1995) –>?

(Foto Ahlström 51)

ex 3.

kvalitet 1+/01, “plantsspricka”

Appelgren (1942) –> Wennerth (1967) –> Hirsch lager 51 (1967) –> Claes Olof Algårds samling (1967-1977) –> Österlunds auktion (mars 1977) –> Karl-Erik Schmitz samling (1977-1989) –> SBC och Spinks auktion i Zürich (1989) nr 239 –> Bjarne Ahlström –> Ahlström 46 (1992) –>?–> Ahlström 53 (1996) –> Lars-Erik Bomans samling (1996-2014) –> MISAB 10 (2014) –>?

(Foto MISAB 10)

ex 4.

kvalitet 1+/01

MISAB 13:561 (2015) –>?

(Foto MISAB 13)

ex 5.

kvalitet god 1+

Myntkompaniet 1 (2012) –>?–> Myntkompaniet 9 (2015) –>?

(Foto Myntkompaniet 1)

ex 6.

kvalitet 1+, “svagpräglad, lätt dubbelpräglad”

MISAB 30 (2019) –>?–> MISAB 42 (2023) –>?

(Foto MISAB 42)

ex 7.

kvalitet 1+

Ahlströms lagerlista 43 (1973) –>?

(Ahlströms foto)

ex 8.

kvalitet 1+

Holmasto 165 (2023) –>?

(Foto Holmasto 165)

ex 9.

NURJ:s samling

(privat foto)

ex 10.

kvalitet 1/1+

Ahlström 49 (1994) –> Håkan Westerlund –>?–> MISAB 13:562 (2015) –> J.O. Björks samling

(Foto MISAB 13)

ex 11.

kvalitet 1/1+, “ojämn patina”

Upplands Enskilda Bank –> MISAB 40 (2022) –>?

(Foto MISAB 40)

ex 12.

kvalitet 1/1+

SNF 139 (1999) –>?–> Aurum 3 (2007) –> Ove Karlssons samling –> Myntkompaniet 22 (2022) –>?

(Foto Myntkompaniet 22)

ex 13.

SNY 360 (2006) –>?

(Foto SNY 360)

ex 14.

kvalitet 1

Ahlström 28 (1983) –>?–> Rilles samling –> Tradera (2014) –> PG Carlsson –> Philea 323 (2015) –>?

(Foto Philea 323)