Raritetssidan – Erik XIV –> 16 Öre klipping 1563 – sm 44f

Kolon före och efter årtalet

ex 1.

kvalitet 01

Österlunds auktion mars 1979 –>?

(Österlunds foto)

ex 2.

kvalitet 1+

Sten Johanssons samling –> Ahlström 31 (1985) –>?

(Foto Ahlström 31)

ex 3.

kvalitet 1/1+

Ahlström 58 (1998) –>?

(Foto Ahlström 58)

ex 4.

Graham Neale, Ottawa –> ebay (2007) –> JH:s samling (2007-2022) –> R.Jonsson (2022)–> Balatonsamlingen

(privat foto)

Försäljningar där foto saknas:

ex. Holmbergs lagerkatalog 70 (1942)