Raritetssidan – Erik XIV –> 16 Öre klipping 1562 – sm 43b

ex 1.

kvalitet 01/0, “obetydliga repor”

Lars Johannes Sjödahls samling (-1926) –> Gunnar Ekströms samling (1926-1969) –> i änkan Vera Ekströms ägo (1969-1976) –> Ahlström 11 (1976) –> Claes Olof Algårds samling –>?–> Hirsch 33 (1986) –>?

(Foto Ahlström 11)

ex 2.

“superb specimen”

Signe Stivelius samling –> Skåne NF:s auktion (1982) –> Sten Törngrens samling –> Spink 143:126 (2000) –> PG Carlsson –>?

(Foto Spink 143)

ex 3.

kvalitet 1+

Hirsch Mynthandel (1974) –>?–> Myntkompaniet 12 (2017) –>?

(Foto Myntkompaniet 12)

ex 4.

kvalitet 1+, “rengjord”

Sven Svenssons samling (ss1253) –> SNF 171 (2017) –> Nils-Unos samling –> Helsingborgs Mynthandel –> Fenris samling

(Foto SNF 171)

ex 5.

“very fine”

Haljak 28 (2018) –>?

(Foto Haljak 28)

ex 6.

kvalitet 1/1+

MISAB 17 (2016) –> Nils-Unos samling –> Myntkompaniet 13 (2017) –>?

(privat foto)

ex 7.

kvalitet 1/1+

Ahlström 15 (1977) –>?–> Ahlström 52 (1998) –> Sten Törngrens samling –> Spink 143:127 (2000) –> K. Selinheimos samling –>?–> MISAB 21 (2017) –> CÅCS:s samling

(Foto MISAB 21)