Typsamlingssidan – Johan III – Runda markvalörer i silver

3 Mark      Typ 1      1590

Valsverkspräglad

(Foto från sm-boken)

3 Mark      Typ 2      1590

Liten vase och årtalet på åtsidan

(Foto MISAB 6)

3 Mark      Typ 3      1590

Årtalet på frånsidan

(Foto MISAB 15)

2 Mark      Typ 1 och 2      1590

Två fält på åtsidan

(Foto MISAB 38)

2 Mark      Typ 3      1592

Fyra fält på åtsidan

(Foto MISAB 15)

1 Mark      Typ 1 och 2      1575 och 1579

Bild av konungen

(Foto Ahlström 67)

1 Mark      Typ 3      1590-1592

Vase på åtsidan

(Foto MISAB 40)