Typsidan – Johan III – 3 Mark – Typ 1 (stor vase)

Myntfakta:

Stockholm     1590     18,57 g     ca 42 mm     48,4% silver

Valsverkspräglad

Okänd upplaga

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

Gamla sm 43

Nya sm 52

Levin—

RRRR

3 marken hör till de mer udda valörerna och den präglades bara vid två tillfällen 1562 resp. 1590. Anledningen till att denna valör präglades var antagligen att vid just dessa två tillfällen räknades 4 1/2 mark på 1 daler och därför motsvarade 3 mark precis 2/3 Daler. Just denna typ av 3 mark med stor vase var förmodligen den första som präglades 1590 och det i mycket liten skala. (Foto från SM-boken)