Typsidan – Johan III – 3 Mark – Typ 1 (stor vase)

Myntfakta:

Stockholm     1590     18,57 g     ca 42 mm     48,4% silver

Valsverkspräglad

Okänd upplaga

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

sm 52

RRRR

3 marken hör till de mer udda valörerna och den präglades bara vid två tillfällen 1562 resp. 1590.Anledningentill att denna valör präglades var antagligen att vid just dessa två tillfällen räknades 4 1/2 mark på 1 daler och därför motsvarade 3 mark precis 2/3 Daler. Just denna typ av 3 mark med stor vase var förmodligen den första som präglades 1590 och det i mycket liten skala. (Foto från SM-boken)