Typsidan – Johan III – 2 Mark – Typ 1 och 2

2 fält på åtsidan

Myntfakta:

Stockholm     1590     12,37 g     ca 35 mm     48,4% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Henrik Isersnidare      1589-1602

Levin 187-188

VariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1MONETA NOVA på frånsidansm 55sm 46RRR
Typ 2åtsidans omskrift på båda sidornasm 56sm 47RRRR
Typ 1 med MONETA NOVA i frånsidans omskrift. (Foto MISAB 38)
Typ 2 med åtsidans omskrift på båda sidorna. (Foto från SM-boken)