Typsidan – Johan III – 1 Mark – typ 1 och 2

Bild av konungen

Myntfakta:

Stockholm     1575 och 1579     7,3 g     ca 30-31 mm     87,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 196-200

ÅrVariantNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 11575STOKHOLMsm 58sm 49RRR
Typ 2:11575REG SVECIEsm 59sm 50RRRR
Typ 2:21579REG SVECIEsm 60sm 51endast off.saml?
Typ 1 med MONETA NOVA STOKHOLM i frånsidans omskrift. (Foto Ahlström 67)
Typ 2 med MONETA NOVA REG SVECIE i frånsidans omskrift. (Foto från SM-boken)