Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Västerås

Typ 1      utan år (1524)

Inget stort A på någon av sidorna

(Foto från SM-boken)

Typ 2      utan år (1528-1529)

Åtsida med stort A i sköld

(Foto Bonde 1)

Typ 3      1529-1530

Frånsida med stort A i sköld

(Foto MISAB 1)

Typ 4      1530-31

Frånsida med stort A utan sköld

(Foto Bonde 6)

Typ 5      1530-31

Krönt stort A

(Foto MISAB 4)

Hybrid      utan år (1529)

2 åtsidor med GOSTA på båda

(Foto Bonde 5)