Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Västerås – Hybrid utan år

Myntfakta:

Västerås     1529-1530      ca 19-20 mm        1,70 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Anders Hansson  

Gravör: okänt

Gamla sm 20

Nya sm 19

RRRR

(Foto Bonde 5)