Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Västerås – Typ 1

Myntfakta:

Västerås     utan år (1524)      ca 19-21 mm        1,46 g      46,9% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Günther Laays 

Gravör: okänt

Gamla sm 17

Nya sm 16

Endast off.saml?

Om man jämför detta mynt med exemplaret nedan, som är en Örtug präglad i Stockholm samma år, ser man att skillnaden är mycket liten. Egentligen är det bara sista ordet (präglingsorten) i frånsidans omskrift som skiljer. (Foto från SM-boken)

Omskriften på detta ex slutar med STOKH, medan förra exet avslutades med WASTAI eller något sådant. Det är inte så lätt att tyda dessa gamla bokstäver. (Foto från gamla SM-boken)