Typsamlingssidan – Gustav Vasa – 1 Örtug – Västerås – Typ 2

Myntfakta:

Västerås     utan år (1528-29)      ca 19-20 mm        1,70 g      31,25% silver     

Upplaga:  okänt  

Myntmästare: Anders Hansson   

Gravör: okänt

Gamla sm 18

Nya sm 17

RRR

(Foto Bonde 1)