Tänkvärda ord

Tidigare postat 9/4 2011

“Samla alltid på mynt du själv tycker om. Samla på vackra mynt. Vad gör det då om dom blir dyrare eller sjunker i värde, du tycker ju själv om dem.

Alltför många fastnar i andras värderingar. Ett visst land kan vara aktuellt och då köper man just detta. Hur många har inte köpt vissa mynt till överpris för att ett rykte gjort dem värdefullare än dom var? Hur många har inte fastnat för varianter som inte är varianter, och betalat överpris?

Köp alltid det du själv tror på. Framförallt det du tycker om. Vackra mynt faller aldrig i värde. I varje fall inte för dig själv.”

Tänkvärda ord som jag hittade i en artikel av Magnus Edvardsson i Mynt & Medaljer 4 1982, råd han själv en gång fått av en äldre samlare. En annan gång beklagade han sig för en mynthandlare att han började samla så sent som vid 50 års ålder, och fick svaret:

“Käre vän, ALLA har börjat för sent…”

Tänkvärda ord som tål att upprepas!

Falcoin