Sveakronor på Karl XII:s 2 Mark

Tidigare postat 18/7 2017

Jag har börjat fördjupa mig i Karl XII:s mynt och lade märke till att det finns 3 olika typer av sveakronor på 2-markerna.

Till vänster har vi den första, som Ahlström vid något tillfälle benämnt “1675 års krontyp”. Detta är dock felaktigt eftersom den introducerades redan 1666 (Bon 196). Nu spelar det inte så stor roll, det viktiga är att det är den vanligaste sveakronan på Karl XI:s 2 Mark och den enda som användes från 1681 och framåt. Kanske inte så konstigt då att man fortsatte med den av bara farten ända till 1701.

Bilden till höger är den nya kronan som blev den enda man använde 1702-1718. “Den nya kronan” är dock kanske även det ett felaktigt uttryck eftersom typen (fast i mindre format) använts på 1-markerna ända sedan 1683. På 2-marken var den i alla fall ny.

Det verkligt intressanta i kråksången är sveakronan i mitten som enbart användes 1701 och var den klart vanligaste det året. När jag började titta närmare på den så tänkte jag: “den där kronan känner jag igen”!

Och mycket riktigt så återfinns även den på Karl XI:s mynt. Den återfinns på 1 stamp 1668 (Bon 239) samt på de fåtaliga stamparna som saknar myntmästarmärke 1669. Sedan användes den inte mer och är därmed en av Karl XI:s sällsyntaste sveakronor. Nu är den ju uppenbarligen inte punsidentisk och tur är väl det för det vore ju rent osannolikt märkligt om en så gammal puns överlevt så länge utan att bli använd. Samma typ är det dock, det kan väl ingen säga emot och frågan är ju hur detta kan komma sig. Ingen annan av Karl XI:s sveakronor är ens i närheten av att vara likartad. Hur fick man den idén 1701, över 30 år senare?

PS.

När jag nu läser det jag skrev för 2 år sedan så förefaller det mig lite märkligt hur korttänkt jag var. Då föll det mig aldrig in att det ju är Arvid Karlsteen som är den sammanhållande länken. Nu känns det självklart! Det var givetvis han som gjorde både den första kronpunsen 1668 och den andra 1701. Så enkelt det kan vara när informationen fått “ligga till sig” i bakhuvudet en tid.

Bra också att få veta att det var Karlsteens sveakronor 1669. Det var en orolig tid på Myntverket och det är svårt att veta vem som graverade vad, och på så sätt är den här kunskapen en viktig pusselbit.

Falcoin