Raritetssidan – Adolf Fredrik – Rundmynt i koppar

ÅrGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
2 Öre sm1751164ganska vanlig166
2 Öre sm1755165ganska vanlig167
2 Öre sm1757166ganska vanlig168
2 Öre sm1758167ganska vanlig169
2 Öre sm1759168vanlig170
2 Öre sm1760169ganska vanlig171
2 Öre sm1761170vanlig172
2 Öre sm1762171ganska vanlig173
2 Öre sm1763172ganska vanlig174
2 Öre sm1764173vanlig175
2 Öre sm1765174ganska vanlig176
2 Öre sm1766175vanlig177
2 Öre sm1767176ganska vanlig178
2 Öre sm1768177ganska vanlig179
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Öre sm1751kronor från 2 Öre sm178ganska vanlig180a
1 Öre sm1751do????180b
1 Öre sm1758179ganska vanlig181
1 Öre sm1759180vanlig182a
1 Öre sm1759kronor från 2 Öre smdo????182b
1 Öre sm1760181ganska vanlig183a
1 Öre sm1760kronor från 2 Öre smdo????183b
1 Öre sm1760liten frånsideskrona
även 1760/59
do????183c
1 Öre sm1761även 1761/71182ganska vanlig184
1 Öre sm1763183ganska vanlig185
1 Öre sm1768184ganska vanlig186
ÅrVariantGamla sm-nrFörekomstNya sm-nr
1 Öre km1768smal sköld185????187a
1 Öre km1768bred skölddo????187b

Myntpolletter

ÅrVariantFörekomstSM-nr
6 Öre km1762rutad randvanlig189a
6 Öre km1762tjockt ämne med slät randRRR189b
6 Öre km1763vanlig190
6 Öre km1765vanlig191
3 Öre km1762vanlig192