Typsida – Adolf Fredrik – 1 Öre sm

Myntfakta:

Avesta     1751, 1758-1761, 1763 och 1768     14,2 g     ca 29,5 mm               ruträfflad rand

Upplaga okänd

Gravör: Carl Johan Wikman 1751-1768

     Typ 1:1.     1751      sm 178

     Typ 1:2.     1758      sm 179

     Typ 1:3.     1759      sm 180

     Typ 1:4.     1760      sm 181

     Typ 1:5.     1761      sm 182

     Typ 1:6.     1763      sm 183

     Typ 1:7.     1768      sm 184

För samtliga årtal redovisades upplagorna hopslagna för 2- och 1 Öre sm.

(Foto MISAB 20)

Kronorna varierar på både åt- och frånsidor.