Typsida – Adolf Fredrik – Myntpollett (typ 1)

6 Öre km

Myntfakta:

Avesta – Stora Kopparbergs Bergslags enskilda mynt

1762-1763 och 1765     6,5 g     ca 29 mm     ruträfflad rand

Upplaga totalt: 575200 ex

Gravör: Carl Johan Wikman

     Typ 1:1.     1762     (80000 ex)

     Typ 1:2.     1763     (126400 ex)

     Typ 1:3.     1765     (368800 ex)

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

Stora Kopparbergs Bergslag lät prägla dessa polletter som också kom att användas som betalningsmedel även utanför deras handelsområde. De är medtagna i SMH men inte i SM-boken. (Foto Gabriel Hildebrand)