Typsida – Adolf Fredrik – 3 Öre km

Myntpollett

Myntfakta:

Avesta – Stora Kopparbergs Bergslags enskilda mynt     1762     3,1 g     ca 22 mm     slät rand

Upplaga: 84600 ex

Gravör: Carl Johan Wikman

Gamla sm—

Nya sm 192

Vanligt förekommande

Stora Kopparbergs Bergslag lät prägla dessa polletter som också kom att användas som betalningsmedel även utanför deras handelsområde. De är medtagna i SMH men inte i gamla SM-boken. (Foto Gabriel Hildebrand)