Typsida – Adolf Fredrik – 3 Öre km

Myntpollett

Myntfakta:

Avesta – Stora Kopparbergs Bergslags enskilda mynt     1762     3,1 g     ca 22 mm     slät rand

Upplaga: 84600 ex

Gravör: Carl Johan Wikman

Gamla sm—

Nya sm 192

Stora Kopparbergs Bergslag lät prägla dessa polletter som också kom att användas som betalningsmedel även utanför deras handelsområde. De är medtagna i SMH men inte i gamla SM-boken. (Foto Gabriel Hildebrand)